Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „DIM” zostało zarejestrowane w dniu 22 kwietnia 1996 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191323. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 103.200,00 PLN.

Forma prawna firmy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada nadane numery NIP; 9532260999 oraz REGON; 091555810

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz ul. Karolewska 8/15.

Przedmiotem działalności Spółki jest miedzy innymi:

Spółka wybudowała w Bydgoszczy przy ul. Kormoranów, zespół 27 garaży , z których 15 jest jej własnością. Garaże te są wynajmowane i cieszą się ogromnym powodzeniem. Pozostałymi garażami zarządzamy dbając aby cały zespół oraz przyległy do niego teren nie tracił na wartości. W 2015 roku Spółka nabyła lokal przy ulicy Karolewskiej 8 w Bydgoszczy, gdzie obecnie mieści się siedziba firmy.

 

Zespół garaży przy ul. Kormoranów.

 

Zespół garaży przy ul. Kormoranów.

 

 Lokal usługowy przy ul. Karolewskiej 8

 

Mapa z siedzibę firmy